SMS מבצע – נגמרו החגים קדימה לעבודה

נדבר אחרי החג?

אין אף אחד במשרד?

צריך לנקות את הבית?

העוזרת שברה את הרגל?

נגמרו התירוצים אנחנו אחרי החגים!!!

מבצע מיוחד הגיע הזמן להעיר את הלקוחות

10,000 SMS בלי תשלום חודשי ובלי שטויות רק ב 1,404 ש"ח כולל מע"מ

20,000 SMS  רק ב 2,340 ש"ח כולל מע"מ